Historia

99,997% czasu dyspozycyjności
Brak wydarzeń dla 5 dni!
Degraded Performance - E-mail send outs - BookVisit
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 26 dni!
CB Sales Agent service Issue
Brak wydarzeń dla 1 dzień!
Service Issue
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 5 dni!
BookVisit online - Service Issue
Brak wydarzeń dla 3 miesiące!
BookVisit Admin - Degraded Performance
Brak wydarzeń dla 1 dzień!
Service Issue
8 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 4 dni!
Service Issue
4 Usługi, których dotyczy problem:
Degraded Performance BookVisit - Slowness
2 Usługi, których dotyczy problem:
Service Issue BookVisit Admin
Service Issue
3 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 15 dni!
*Now Resolved* - Book Visit Service Issue
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla około 2 miesiące!
BookVisit Service Issue - Degraded performance
Brak wydarzeń dla 2 dni!
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Brak wydarzeń dla 2 dni!
Service Issue Sales Agent
Brak wydarzeń dla 3 dni!
BookVisit - Planned Service Window - Tomorrow November 28th
4 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 18 dni!
Service Issue
3 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Service issues - Problem identified
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Incident report Citybreak Online - 30-31/10 2023
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Brak wydarzeń dla 1 dzień!
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Brak wydarzeń dla 11 dni!
Planned Service Window
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Brak wydarzeń dla 3 dni!
Service Issue
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 12 dni!
BookVisit channel manager - degraded performance
Brak wydarzeń dla 20 dni!
Incident report - CBIS- 2023-08
Brak wydarzeń dla 6 dni!
Planned Service Window
15 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 6 dni!
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Brak wydarzeń dla 4 dni!
BookVisit Operational Issue - Degraded
4 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 4 dni!
Scheduled Maintenance
12 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 1 dzień!
Service Issue
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 4 dni!
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Brak wydarzeń dla 8 dni!
BookVisit - Service Issue
2 Usługi, których dotyczy problem:
Brak wydarzeń dla 2 dni!
BookVisit - Service Issue
Brak wydarzeń dla 1 dzień!
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Brak wydarzeń dla 8 dni!
Service Issue - BookVisit - Payments (not Nets Easy)
Brak wydarzeń dla 20 dni!
Service Issue
Citybreak Enterprise / Citybreak Online
Service Issue
Web Apps / Citybreak Web
Brak wydarzeń dla 10 dni!
Degraded performance
2 Usługi, których dotyczy problem:

Visit Group |  Kungsgatan 34-36 |  411 19 Göteborg |  Sweden |  +46 (0)31 38 06 000
www.visitgroup.com